Geodeta Jelenia Góra

W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełen zakres prac geodezyjnych:

 • Kompleksowa obsługa robót drogowych.
 • Kompleksowa obsługa budowy sieci infrastruktury podziemnej .
 • Kompleksowa obsługa budownictwa mieszkaniowego.
 • Kompleksowa obsługa budownictwa przemysłowego.
 • Mapy do celów projektowych.
 • Mapy do celów prawnych.
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe.
 • Pomiary powykonawcze obiektów kubaturowych oraz przyłączy.
 • Podziały nieruchomości.
 • Wznowienia granic.
 • Pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych.
 • Pomiary specjalistyczne obiektów przemysłowych.
 • Badanie deformacji obiektów inżynierskich
 • Pomiar powierzchni użytkowych lokali.
 • Inne, w zależności od potrzeb klienta.

Teren działania

Działamy głównie na terenie Jeleniej Góry. W naszej ofercie znajdują się takie usługi jak obsługa inwestycji, mapy do celów projektowych, usługi geodezyjne, inwentaryzacja budynku, inwentaryzacja sieci, aktualizacja mapy zasadniczej, inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów prawnych. Zajrzyj do zakładki realizacje geodezyje, aby zobaczyć część zrealizowanych przez Nas projektów.

Dane kontaktowe

Usługi Geodezyjne Geomatics
inż. Mateusz Żelazny
Pasiecznik 104, 59-623 Lubomierz


Zapytaj o wycenę

Zapytanie
Twój email